มอเตอร์

มอเตอร์ไฟฟ้า ตามขนาด หลากหลายยี่ห้อ จะรอบเร็วรอบช้า 

หน้าแปลน หรือขาตั้ง ไทย จีน ยุโรป สอบถามได้ครับ