Haitian pc-10

ยี่ห้อ : Haitun

รุ่น : PC-10

  • ใช้เป็น automatic control หยุดปั๊มเมื่อปิดก๊อกหรือเลิกใช้น้ำ เมื่อเปิดน้ำระบบจะสั่งให้ปั๊มทำงานเองอัตโนมัติ
  • ตัดการทำงานของปั๊มเมื่อน้ำขาด หรือน้ำไม่ไหล ป้องกันมอเตอร์วิ่งแห้ง
  • ใช้ได้ถึงปั๊มน้ำกำลังไม่เกิน 1.5 แรงม้า หรือ 10 A
  • มีสายไฟติดตัว 30 ซม.
  • ใช้กับแรงดันสูงสุดได้ถึง 10 bar
  • ใช้ได้อุณหภูมิสูงสุด 60 องศาเซลเซียส
  • ขนาดเกลียวท่อเข้าและออก 1 นิ้ว