Pressure control


  • Haitun_PC-10.jpg
    ยี่ห้อ : Haitunรุ่น : PC-10ใช้เป็น automatic control หยุดปั๊มเมื่อปิดก๊อกหรือเลิกใช้น้ำ เมื่อเปิดน้ำระบบจะสั่งให้ปั๊มทำงานเองอัตโนมัติตัดการทำงานของปั๊มเมื่อน้ำขาด หรือน้ำไม่ไหล ป้...

  • Haitun_PC-13A.jpg
    ยี่ห้อ : Haitunรุ่น : PC-13Aใช้เป็น automatic control หยุดปั๊มเมื่อปิดก๊อกหรือเลิกใช้น้ำ เมื่อเปิดน้ำระบบจะสั่งให้ปั๊มทำงานเองอัตโนมัติตัดการทำงานของปั๊มเมื่อน้ำขาด หรือน้ำไม่ไหล ป...